Realkreditlån

Der er flere parametre du skal fokuserer på når du vælger realkreditlån. Realkreditlån benyttes som udgangspunkt til at finansierer ejerbolig, og må finansierer op til 80% af husets pris, de sidste 20% bliver typisk finansieret med 15% boliglån og 5% kontant udbetaling – dette skal du altså også have styr på når du skal låne til køb af bolig.

Overordnede rammer til valg af Realkreditlån

Der er en bred vifte af parametre du skal fokuserer på overordnet set vedrørende valg af realkreditlån, såvel som der er forskellige låntyper indenfor genren. De 3 forskellige lånemuligheder du finder indenfor realkreditlån er:

  • Obligationslån med fast rente
  • Obligationslån med variabel rente og renteloft
  • Rentetilpasningslån – Kontantlån med rentetilpasning

Hvilken af disse 3 muligheder der passer dig/jer bedst afhænger i høj grad af temperament og personlighed. Hvis du vil have en høj sikkerhed, så er det således den mindst risikable løsning at vælge et obligationslån med fast rente, her vil der ikke komme nogle overraskelser i løbet af låneperioden, mens der omvendt heller ikke vil være nogle positive gevinster i forløbet.

I den helt modsatte ende kan man vælge et rentetilpasningslån, hvor din pris altså afhænger fuldstændig af renten som opdateres i forhold til lånet – dette kan både være på årsbasis, hvert tredje år eller endnu længere perioder som er indimellem renteskift i henhold til lånet. Fordelen ved et rentetilpasningslån skal findes i at ydelsen oftest vil være lav i starten, mens den på et senere tidspunkt måske vil overstige omkostningerne du har forbundet med et fastforrentet lån – alt afhænger af markedsmekanismerne og det vil oftest ikke blive anbefalet at tage denne form for lån, hvis man ikke har en indsigt i rentemarkedet og derigennem kan danne sig sin egen vurdering af hvad man kan forvente sig i fremtiden.

Midtimellem de ovenstående 2 valg kan man så vælge at tage et obligationslån med variabel rente og renteloft. Med et renteloft på lånet med den variable rente, så kan man stadig hente en sikkerhed i forhold til at hvis renten stiger højere end X som er renteloftet, så vil du ikke komme til at betale mere end renteloftet som er aftalt ved aftalens start.

Mere dybdegående parametre ved Realkreditlån

Når du tegner et realkreditlån, så afhænger det selvfølgelig først og fremmest af hvilken type af realkreditlån du vælger i forhold til hvad du skal ende med at betale. Men der er også andre omend meget relevante forhold som spiller ind, heriblandt kan således nævnes løbetid og afdragsfrihed som de 2 primære indflydelser på det endelige resultat. Igen er der tale om et valg du/i skal træffe ved lånets start, og hvor det godt kan ændres undervejs i lånet, så skal i også påregne at der er en ganske stor omkostning forbundet med ændringer af lånet mens løbetiden endnu er igang, dette øger selvfølgelig vigtigheden af at have styr på dette fra start – som i enhver anden situation med fokus på Lån Penge.

Løbetid på et realkreditlån

Løbetiden på et realkreditlån i forbindelse med boligkøb løber sig oftest over 10 til 30 år. Længden af løbetiden bliver selvfølgelig afgjort og bestemt af den ydelse du/i har mulighed for at betale hver måned, sammenholdt med lånets størrelse – og dermed prisen på boligen. Når man vælger løbetid så afhænger ens valg oftest af forholdet man har til lånet, hvis man har det okay med at betale en høj ydelse, og gerne bare vil have lånet betalt ud hurtigst muligt, så er det selvsagt fornuftigt at vælge en kort løbetid, mens man omvendt kan vælge den lange løsning hvis man har et ønske om at få en så lav månedlig ydelse som overhovedet muligt.

Afdragsfrihed eller ej

Når man ser på afdragsfrihed i forbindelse med et realkreditlån, så er det således at at man her alene betaler af på renten på lånet – derved holdes lånets størrelse konstant, mens man har en lav ydelse sammenholdt med hvad den reelle ydelse burde være. Dette kan man vælge at benytte sig af i op til 10 år, hvorefter man så skal begynde at afdrage på lånet.

Der kan være nogle gode grunde til at vælge afdragsfrihed. Først og fremmest så skal man selvfølgelig altid sikre sig at man vil have mulighed i forhold til økonomisk råderum til at afbetale på sit lån, både med og uden afdragsfrihed. Fordelen ved at vælge afdragsfrihed kan blandt andet findes i at man måske er under uddannelse eller lignende, og derfor har en forventning om at man på et senere tidspunkt vil få en større indkomst, og derfor vælger at udskyde afdragene på lånet til den tid oprinder.

Hvis man har valgt at tage et rentetilpasningslån, så vil man med stor sandsynlighed selv kunne vælge at placere de afdragsfrie perioder i lånet på tidspunkter hvor det passer ind – så længe at man selvfølgelig i ordentlig tid gør opmærksom på dette overfor sin långiver. Ved de 2 låntyper der er baserede på obligationslån, så vil det være med udgangspunkt i op til 10 års afdragsfrihed som sættes i de første 10 år af lånet – her kan man dog godt forhandle med realkreditinstituttet omkring punktet, men der skal være ordentlig dokumentation for at man ønsker at rokere rundt, før at det kan lade sig gøre i praksis.

Afdragsfrihed og dets påvirkning

Hvis man vælger at benytte sig af afdragsfrihed, så er det værd at bemærke at man selvfølgelig skal lave samme afdrag som det ellers ville være tilfældet. Dette bevirker også at der kommer en forholdsmæssigt stor stigning i ydelsen per måned efter man er færdig med den afdragsfrie periode. Hvis man ikke har luft i budgettet, så kan det være en falsk boble man laver under sin økonomi ved at benytte et afdragsfrit lån – specielt hvis det viser sig at boligmarkedet er faldende i perioden, da man så vil have købt huset for eksempelvis 1 million, men ved enden af den afdragsfrie periode har et hus med en værdi på kun 800.000 kr. Hvis dette er tilfældet så vil man altså nu skylde 200.000 kr. mere end hvad ens aktiv/investering reelt er værd.

Hvis du har et behov for at vide præcist hvordan din fremtid skal se ud, så kan det bestemt ikke anbefales at kigge på et afdragsfrit lån, da man kan være uheldig og slå sig på denne type realkreditlån.